Hva leter du etter?
Aldri aldri aldri av Linn Strømsborg omslag

Ny og gammel bok om kvinnerollen

SPØRSMÅL: "Hei, jeg trenger råd om to bøker som jeg kan sammenligne. Enten om temaet oppvekst/omsorgssvikt, der den ene boka er fra gammel tid (18-/1900-tallet) og den andre er fra moderne tid (2000-), men at begge handle ca. litt om det samme sånn at det går an å sammenligne og se på forskjeller. Eller to bøker som handle om kvinnesyn/kjønnsroller.

Der den ene er fra gammel tid og en fra moderne sånn at man kan se hvordan det har endra seg. Helst ikke så lange bøker, maks 150 sider hver hvis det går … "

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet! Kvinnerollen har forandret seg mye de siste 100 årene, og det er mange bøker som egner seg for en oppgave om den. Hvis du vil lese to nokså korte romaner som egner seg for en sammenligning, vil jeg anbefale Linn Strømsborgs Aldri aldri aldri (fra 2019) og Aase Foss Abrahamsens Videre lille kvinne (1981).

Dette er to korte bøker om det samme temaet: Å få barn eller ikke. Hovedpersonen i Strømsborgs bok er 35 år og fast bestemt på at hun ikke vil ha barn. Hovedpersonen i Videre lille kvinne er 19 år og gravid.

En mulig problemstilling til en oppgave om disse to bøkene kan for eksempel være: Hvordan skildres temaet graviditet i de to bøkene? Begge bøkene er fortalt av en jeg-forteller. Du kan se på språket som de to hovedpersonene bruker, og hvordan personene rundt dem skildres. Kan du si noe om kvinners posisjon i samfunnet i 1981 sammenlignet med 2019, ut fra disse to bøkene?

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙