Hva leter du etter?
Victoria II dataspill

Spill om kolonisering og imperialisme

Er det noen spill som kan brukes i forbindelse med læring og undervisning om verdenshistorie og kolonisering spesielt?

Det er mange spill som bruker verdenshistorien og historiske epoker som bakteppe for spillhistorier, men ofte har de liten annen relevans enn å inspirere til interesse og videre lesing i forhold til undervisning. En finner noen unntak innenfor strategi sjangeren som kan bidra med litt mer. Når det gjelder spill om kolonitiden er det særlig Victoria serien som peker seg ut. Men vær advart, dette er et spill for de spesielt interesserte og egner seg knapt for ungdomsskole elever. Spillet er utgitt av det svenske spillselskapet Paradox Interactiv, som også utgir andre historiske spill. Crusader Kings (1066 - 1453) Europa Universalis (ca. 1400 - ca.1800) og Hearts of Iron(1936 - 1948) er spill som har har mange likhetstrekk med Victoria, men med litt mindre fokus på økonomi og politisk utvikling. De store oppdagelsen, koloniseringen av Amerika og Spania og Portugal sin storhetstid er dekket av Europa Universalis. Pardox Interactive går langt i å gjøre spill innholdet mest mulig korrekt og realistisk, det går gjerne litt på bekostning av spill dynamikken og brukervennligheten. Den beste måten å få et innblikk i Victoria II er kanskje ved hjelp av disse introduksjons-klippene på Youtub.

  • Victoria II: Spillet omhandler perioden 1836 til 1936 og industrialisering og kolonisering står sentralt. Spillet kan bidra til kunnskap og forståelse for både historie, sosialøkonomi, internasjonal politikk og statsbygging. I motsetning til mange andre strategispill er dette først og fremst et spill om økonomi, og ikke et krigsspill. Som spill utviklerne sier er dette det eneste spillet hvor hver eneste innbygger i verden er representert som forbruker, arbeidskraft og politiskvesen. Du kan lede ett av over 200 land, alt fra Storbritannia til Haiti. Det sier seg selv at å styre et imperium hvor solen aldri går ned er en langt større og mer tidkrevende oppgave enn å prøve å utvikle en liten øy-stat. Heldigvis kan en overlate det meste til automatisk kontroll, og som Storbritannia begynner en med et laizzes fair økonomisk system. Da tar kapitalister seg av å bygge nye fabrikker og jernbaner o.l., i motsetning til Sverige hvor du som statens lange arm kontrollerer langt mer. Utgaven som simulerer koloniseringen og særlig "the Scramble for Africa" best er den helt nye utvidelse pakken Heart of Darkness.

Å spille Victoria kan være raskt og enkelt, men om en ønsker å forstå hva som skjer og konsekvensene av valgene kan det bli en tidkrevende prosess. Uansett så kan bare det å bli kjent med begrepene i spillet og teste spillet gi god innsikt i den historiske perioden og sosialøkonomi.

- Mitt første spill var som Zulu Kingdom. Ved spillets start er akkurat Boer "statene" Oranje og Transvaal i ferd med å bli formet av nederlendere og tyskere som emigrerte nordover fra det britiske Sør-Afrika (Voortrekkers). Deres stusslige militser hadde ingen mulighet til å stå i mot mine Zulukrigere, og jeg antok at å erobre disse områdene med en befolkning som ikke bare var bønder eller soldater ville gi med et bedre utgangspunkt for å modernisere min Zulustat. Normalt en god plan i slike strategispill, men noe gjorde jeg feil. Det viste seg at vi ikke var i stand til å skattlegge eller ta kontroll over ressursene i det okkuperte området, det var muligens vår mangelfulle teknologiske utvikling og Zuluenes håndfull med byråkraters manglende kompetanse som var årsaken. Det var også dyrt å brødfø de uproduktive soldatene, som jeg trengte for å slå ned opprørske Boere. Landet ble slått konkurs, lån annullert og min kredittverdighet lik 0, eller D. Budsjetter måtte kuttes til benet og skatter måtte heves til taket. Jeg hadde ikke akkurat noe oljefond for å få hjulene i gang i økonomien. Samtidig ble långiver Storbritannia oppgitt over mitt lille kongedømme, og den utestående gjelden gav dem "Casus belli". Det ble ikke mer av det spillet, og drømmen om et Afrikansk sørlig Afrika uten Apartheid og Rhodesia var over.


Et spill som er langt enklere bygget opp og mindre omfattende, men som også tar utgangspunkt handel og kolonisering er East India Company, også utgitt av Paradox Interactive.

Total War Empire- Total war serien er et mer grafisk og dynamisk alternativ til spillene fra Paradox Interactiv. Til gjengjeld tilpasses historien mer spillverden enn omvendt , og fokus er på det militære og erobringer gjennom krig. Spillet Total War Empire omhandler 1700 tallet. Total War Empire er utgitt av Creative Assembly. Andre spill fra den serien er Total War: Rome, Total War: Medieval Europe, Total War: Napoleon, Total War: Shogun

Civillization - Spillet er lite historisk korrekt, men gjør en kjent med begreper og elementer fra den historiske utviklingen og kan inspirere til historisk interesse og videre lesning. Assasin Creed er også et spill som er blitt brukt i forhold til historie undervisning i skolen.


Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙