Kunstverk av Kari Kalstø (37). Grønn folie på skyvedører ved Sølvbergets hovedinngang med teksten "Du blir aldri den samme etter dette"

Kunst for å gjenoppdage biblioteket

Et samskapingsprosjekt mellom Sølvberget og kunstner Kari Kalstø vil få deg til å gjenoppdage biblioteket.
  • Kalstø har samarbeidet med både ansatte og brukere på Sølvberget. Samarbeidet eller samskapingen i innovasjonsprosjektet går ut på å undersøke hvordan man kan gjøre bibliotektjenestene bedre. Med bibliotektjenester så menes det alt fra utlånsautomater og apper, til bokhyller eller møteplassen og alt man bruker biblioteket til. Kari Kalstø vil ta utgangspunkt i det fysiske rommet:

«Jeg ønsker å lage et tekstverk med budskap/innhold som møter betrakteren med en personlig tone og som sier noe om hvordan man kan bevege seg i rommet, fra inngangspartiet og opp over i etasjene til biblioteket. Budskapene kan også minne om utdrag fra bøker eller som korte dikt som en direkte assosiasjon til hvor magiske og personlige møter med bøker kan være. Videre motivasjon for verket er å synliggjøre biblioteket og trekke innholdet ut i bygget og i møte med lånerne og menneskene som beveger seg der.»

Prosjektet er støttet med innovasjonsmidler fra Stavanger kommune.

Kari Kalstø

Kari Kalstø (37) er utøvende kunstner med en master i Fine Art fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København.

I sin kunstneriske praksis har hun blant annet fokusert på kunst i det offentlige rom og samskapingsprosjekt med ulike offentlige aktører og mennesker. I tidligere prosjekter har hun jobbet med tekst, i et forsøk på å gjøre den offentlige stemmen mer medmenneskelig.

«Dette springer ut fra en nysgjerrighet for samarbeid og en interesse for å undersøke hvordan kunst kan tilføre identitet og spille en viktig rolle i folks opplevelse av tilhørighet til byer og steder.» sier Kari.

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙