Hva leter du etter?
Tante Ulrikkes vei av Zeshan Shakar forside

Å skrive fagartikkel om Ibsen og Shakar

SPØRSMÅL: "Hei, Jeg er VG-3 elev og har fått en skoleoppgave som har fått tannhjulene mine til å snurre og jeg trenger litt hjelp.

Oppgaven lyder: Det er nettopp den mangfoldige realistiske tradisjonen du skal undersøke nærmere i denne fagartikkelen. I artikkelen skal du ta utgangspunkt i Ibsen-dramaet (En folkefiende) som du har lest med klassen din og undersøke et tema som er typisk for realismen. Ved siden av dette dramaet skal du velge en annen tekst som du bruker i en litterær sammenligning. Du bestemmer selv hvilken tekst dette skal være. Det kan være en novelle, roman eller drama. Den eneste føringen er at teksten skal være en del av den realistiske tradisjonen og være skrevet mellom 1850 og i dag.

Jeg har foreløpig valgt Tante Ulrikkes Vei, ettersom min lærer ikke ville at jeg skulle ta Ballstemning, siden Kielland og Ibsen var for nærme i litterær epoke. Han mente jeg ikke får vist litteraturhistorisk kunnskap når begge tilhører samme del av realismen. Det jeg ønsker hjelp med er egentlig hvordan kan jeg vinkle en problemstilling som kan tilfredsstille læreren min og svare på oppgaven grundig?

Skjønner hvis dere ikke kan hjelpe og jeg ønsker dere en god dag videre!"

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

Vi har ennå ikke erfaring med å svare på spørsmål om fagartikler, men dette var en spennende utfordring.

Jeg ville tatt utgangspunkt i det som er felles, men samtidig veldig ulikt, for de to verkene – for eksempel det å være en minoritet i kontrast til majoriteten. Kanskje du kan spørre: «Hvilke konsekvenser får minortetserfaringen for Thomas Stockman i Ibsens drama En folkefiende fra 1882, og for Jamal og Mo i Shakars roman Tante Ulrikkes vei fra 2018?»

Der Stockman resignerer i noe som er blitt tolket som elitisme og antidemokratiske holdninger, møter vi kanskje mer håp og tiltro til samfunnet og fellesskapet via Mo og Jamal sine skjebner – eller?

Siden oppgaven spesifikt ber om å undersøke den realistiske tradisjonen og et tema som er sentralt i realismen, ville jeg også sett nærmere på hvordan begge verkene, på vidt forskjellige måter, forholder seg til et begrep som sannhet. Stockman kjemper eksplisitt for å få fram sannheten i den samfunnskritiske En folkefiende, mens Tante Ulrikkes vei langt på vei formidler at det finnes flere nyanser og sannheter om minoritetsungdom og det å vokse opp på Stovner, enn den ensrettede fortellingen vi tradisjonelt er blitt presentert for.

Håper dette kan være til hjelp!

Vennlig hilsen Hild

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙