Hva leter du etter?
13 reasons why av Jay Asher bokforside

Fordypningsoppgave om selvmord som tema hos Henrik Ibsen og Jay Asher

SPØRSMÅL: "Hei. Jeg tenkte å skrive min fordypningsoppgave og ta utgangspunkt i Hedda Gabler av Henrik Ibsen og 13 gode grunner av Jay Asher. Kan en problemstilling være selvmord i litteraturen? Hvordan kan man gå frem på denne oppgaven og hva kan vinklingen i oppgaven være? Setter veldig pris på rask tilbakemelding :)".

SVAR: Hei, og takk for spørsmål! Selvmord er et klassisk tema i litteraturen, og innledningsvis kan/bør du (kort) sette bøkene inn i en «selvmord i litteraturen»-sammenheng. 

Jeg tror bøkene dine egner seg godt for en oppgave. Begge har kvinnelige hovedpersoner, og de er skrevet med mer enn 100 års mellomrom.

En mulig problemstilling kan handle om bøkenes oppbygging, altså det rent dramaturgiske. Hvordan spenning seg til i de to bøkene? I Ashers bok vet vi tidlig at hovedpersonen tar livet sitt, og historien fortelles baklengs. Det som driver boka framover er ikke HVA hovedpersonen kommer til å gjøre, men hvorfor hun handlet som hun gjorde. Hedda Gabler har en kronologisk handling, og hva er det som er den drivende konflikten i denne boka?

Du kan også skrive en oppgave som fokuserer på hovedpersonenes valg. Hvilke litterære virkemidler brukes for å skildre de to kvinnene? Her er det naturligvis også sjangerforskjeller, siden Ibsen skrev drama og Asher en roman.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙